מעודכן ליום שני 19 באפריל 2004

0621.1196  סרטים כמחוזות זכרון - קולנוע וקולוניאליזם
פרופ' שלמה זנדשיעור
הקולנוע נולד באחת מנקודות השיא בהתפשטות הקולוניאלית של סוף המאה התשע עשרה. שנים ספורות לאחר לידתו הוא החל להסריט את השטחים הכבושים ואת תולדותיו של האדם הלבן בהם. לאורך המאה הקודמת הופקו במערב אלפים רבים של סרטי תעודה וסרטי עלילה ששחזרו פרקים שונים של ההיסטוריה של הקולוניאליזם. סיפורי מגעיו של הכובש והשולט עם המקומיים, האקזוטיים או המסוכנים, אכלסו את דמיונם של במאים רבים וכך היוו רקע לפרשיות אהבה, להרפתקאות ולסאגות מרגשות. תהליך הדה-קולוניזציה במחצית השנייה של המאה העשרים החל לשנות את המתכונים הנרטיביים, אם כי רכיבים רבים במבט הקולנועי-קולוניאלי נותרו על כנם.
השיעור ינסה לסקור חלק מהייצוגים הקולנועיים של תולדות הקולוניזציה והמאבק הלאומי נגדה. באמצעות החומרים האודיו-ויזואליים, תיעודיים ועלילתיים, ננסה ללמוד על אופי יחסו של המערב כלפי הנכבשים, על מהות התנשאותו, על דרכי ייצוגו העצמי מול ה"אחר" הנחות, ועל פחדיו הכמוסים והגלויים נוכח מרידתו של הנכבש ועוד. מסרטי טרזן הראשוניים, דרך לורנס איש ערב, ועד הקרב על אלז'יר, גנדי והודו סין, ייבחנו המניפולציות האידיאולוגיות והרגשיות שהקולנוע יצר והשוני בינן לבין השינויים בשיח ההיסטוריוגרפי על התפתחות הקולוניאליזם והדה קולוניזציה.
ההרצאות ילוו בהקרנת קטעי סרטים ולקראת המבחן המסכם, מלבד קריאה בחומר ביבליוגרפי, תידרש צפייה נוספת בעבודות קולנועיות.
קריאה מוקדמת:
שלמה זנד, הקולנוע כהיסטוריה. לדמיין ולביים את המאה העשרים, עם עובד – ספרית אפקים והוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2002, עמ' 13-29.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/06/2004 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 29/07/2004 בשעה 12:30